ASBAK, ASBAKKEN, HOUTSNIJWERK ASBAK, ASBAKKEN UIT INDONESIE, ASBAKKEN VAN BALI, HOUTSNIJWERK VAN BALI, INDONESISCHE ARTIKELEN, BALINESE ARTIKELEN.Ovaal: X

Asbak, houtsnijwerk, 3306