Sarong, Glanskatoen sarong, Sarung, Sarong met slendang, Samosir, Sumatra, Sarong van Samosir, Sarong van Sumatra, Sarong van Java, Sarong van Bali, Sumatraanse sarong, Javaanse sarong, Balinese sarong, Sarong gemaakt op Bali, Batik, Foto gemaakt door, Cor van der Weide, Gaya Indonesia, Westhoek, Friesland.

Sarong, katoen,  4505

Ovaal: X