Vrouw met Balinese bruidskroon, huwelijkskroon, Jangger, Gaya Indonesia, Westhoek, Friesland.

Vrouw met Balinese bruidskroon, houtsnijwerk nr.101

Ovaal: X