CAPIL, SAWAH HOED, OOSTERSE HOED, ZONNEHOED, HOODDEKSEL VAN INDONESIE, OOSTERS HOOFDDEKSEL, BALINEES HOOFDDEKSEL, BALINESE HOED, BALINESE ZONNEHOED.

Capil, Sawah hoed, Oosterse zonnehoed, CS2

Ovaal: X