CAPIL, SAWAH HOED, OOSTERSE HOED, ZONNEHOED, HOODDEKSEL VAN INDONESIE, OOSTERS HOOFDDEKSEL.

Capil, Sawah hoed, Oosterse zonnehoed, CS1

Ovaal: X